Privacy Policy

Privacy Policy

Last Updated On 13-Oct-2023
Effective Date 13-Oct-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van AVG Gingelom, Schepen Beckersstraat 5, Limburg 3890, België, e-mail: info@avg-gingelom.be, telefoon: 0472552322 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://www.website-kopen.be). (de dienst”). Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene Beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

 • INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN:

  • Naam
  • Email
  • Mobiel telefoonnummer
  • Adres
  • Betaalinformatie
 • HOE WIJ UW INFORMATIE VERZAMELEN:

  Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:

  • Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of op andere wijze persoonlijke gegevens indien
  • Interactie met de website
  • Uit openbare bronnen
 • HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

  Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Gebruikersaccount aanmaken
  • Verzameling van klantfeedback
  • Betaling verwerken
  • Support
  • Beheer klantbestelling
  • Opmerkingen van gebruiker tot gebruiker
  • Beheer gebruikersaccount

Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders te doen door wet.

 • HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN:

  We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden overdragen zonder uw toestemming te vragen, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  • Analitycs

Wij eisen van dergelijke derde partijen dat zij de persoonlijke gegevens die wij aan hen doorgeven uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Dienst in strijd is met de rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 • BEWAAR VAN UW GEGEVENS:

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot twee jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie gedurende langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 • JOU RECHTEN:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@avg-gingelom.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@avg-gingelom.be.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

 • COOKIES ETC.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 • BEVEILIGING:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

 • KLACHTEN-/GEGEVENSBESCHERMINGSOFFICIER:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij AVG Gingelom, Schepen Beckersstraat 5, e-mail: info@avg-gingelom.be. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

this demo you can't delect